Rehabilitacja medyczna | RehabilitacjaCentrum.pl

Rehabilitacja medyczna

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres oraz opis stosowanych przez Nas metod terapeutycznych w rehabilitacji medycznej:

 

 • Terapia manualna – likwiduje bóle stawowe i mięśniowe (w tym kręgosłupowe i krzyżowe) oraz przywraca stawom ich prawidłowe funkcje, poprzez usuwanie blokad. Wykonywana jest w sposób bezbolesny, metodą miękką, po uprzednim rozluźnieniu ciała za pomocą masażu.

 • Terapia manualna (system niemiecki) – jest koncepcją badania i leczenia pacjenta, prowadzona przy współpracy z Physio – Akademie w Wremen – instytucja edukacyjna ZVK (Niemiecki Związek Fizjoterapeutów).

Czym się zajmuje:

Diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów).
Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego fizjoterapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. System szkolenia terapii manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. Przyczyna dolegliwości leży często w dysproporcji pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

Leczenie:

Polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej „symbiozy” pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki: mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów. Szkolenie to jest pierwszym etapem nauki, po którym można kontynuować edukację w systemie OMT (patrz szkolenie OMT), który jest najwyższym poziomem szkolenia terapii manualnej
na świecie, uznawanym przez niemal wszystkie kraje.


 • OMT – Skrót OMT oznacza ortopedyczną terapię manualną. Jest to szkolenie uznawane przez IFOMT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych). IFOMT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, Mc Kenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z pięciu specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii. OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej

  OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych.


 • NEUROMOBILIZACJE – technika delikatna i niezwykle skuteczna, polegająca na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak w testach napięciowych. Neuromobilizacje są rodzajem terapii manualnej, w której na układ nerwowy działa się bezpośrednio, „przez pociąganie nerwu”, w celu usprawnienia jego elastyczności i ruchomości. Postępowanie takie ma na celu normalizację zakłóconej pobudliwości i intensywności procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych, gojących. Często pozwala ono na, nieomal natychmiastową, poprawę funkcji i zlikwidowanie bolesności oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek w tych sytuacjach, w których u podłoża patologii występuje zaburzenie czynności.

Właściwości:

 • w stanach ostrych z dużą bolesnością w których tradycyjna rehabilitacja jest bezradna. Elementem kuracji jest także zestaw indywidualnie dobranych ćwiczeń i profilaktyka.
 • bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tkanki nerwowej w stosunku do innych tkanek
 • jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur układu nerwowego
 • stosowanie technik służących do usprawniania poślizgu strukturalnego
 • mobilizujemy dystalnie od miejsca bólu (ruchy oscylacyjne w tempie 2-4s). Główne przyczyny zaburzeń neuromechaniki

 • KINEZJOTAPING – Na początku lat 70–tych zeszłego stulecia w Japonii poszukiwano nowych technik terapeutycznych o delikatniejszym podejściu. Celem było utrzymanie wszelkich negatywnych wpływów na możliwie niskim poziomie poprzez stosowanie konwencjonalnego leczenia chiropraktycznego. Uzyskane efekty udoskonalania specjalnej taśmy (Tape), która została wynaleziona jako elastyczny, przepuszczający powietrze i samoprzylepny Tape, który odpowiadał właściwościom elastycznym ludzkiej skóry, doprowadziły w połączeniu z wiedzą z zakresu kinezjologii do całkowicie nowej koncepcji leczenia. Ściśle określony sposób klejenia za pomocą „Kinezjotaping“ stymuluje układ limfatyczny, poprawia krążenie, reguluje tonus mięśniowy i aktywuje układy uśmierzające ból. Na tej podstawie wyłoniły się różnorodne możliwości w zastosowaniu w profilaktyce, fizjoterapii sportowej, przy różnego rodzaju problematyce bólu, ortopedii, dziedzinie zajmującej się naczyniami limfatycznymi i wielu innych. W związku z tym „Kinezjotaping“ stanowi obecnie nieodłączną część składową wielu terapeutów.

 •   ELEMENTY METODY REDCOR , ĆWICZENIA SET:

Neurac (Neuromuscular Activation):

Metoda terapii opracowana na początku XXI wieku przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych krajów. Oparta jest na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu Redcord oraz na zasadach naukowych, które swoje potwierdzenie znajdują w wynikach wielu eksperymentów przeprowadzonych na całym świecie. Teoretyczna podstawa metody Neurac wiąże się z generowaniem przez układ nerwowy prawidłowych wzorców motorycznych oraz z założeniem, że większość dysfunkcji narządu ruchu jest wywołana poprzez zaburzenie działania mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. Teoria ta, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, może być wykorzystana do  wyjaśnienia przyczyn powstania dysfunkcji zarówno w obrębie stawów obwodowych, jak i w rejonie połączeń ruchowych kręgosłupa.
Badania naukowe wykazują, że  działanie lokalnych mięśni stabilizujących może zostać zaburzone przez ból bądź brak odpowiedniej stymulacji. Wyżej wymienione czynniki mogą prowadzić do upośledzenia funkcji ruchowej, a także do obniżenia siły mięśniowej oraz zaburzeń czynnościowych w obrębie układu nerwowego. Co ciekawe, mimo ustąpienia bodźców bólowych, programy motoryczne zakodowane w układzie nerwowym mogą nadal wykazywać zakłócenia, co będzie prowadzić do przewlekłej dysfunkcji oraz dalszej eskalacji bólu.
Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji (Neurac) jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzenia układu nerwowego. Aby takie działania przyniosły dobre skutki wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane w warunkach wolnych od dolegliwości bólowych. Wyłącznie w takich warunkach terapia Neurac będzie przynosiła pożądane efekty.

Elementy metody Neurac:

 • Ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych oraz drabina progresji  – Jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych w metodzie Neurac są ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. Ćwiczenia te umożliwiają minimalizację sił ścinających, które mogą doprowadzić do uszkodzeń biernych elementów stabilizujących, a  ponadto uaktywniają dużą ilość jednostek motorycznych, przez co ich działanie na układ mięśniowy można uznać za bardziej uogólnione. Wymienione cechy ćwiczeń w łańcuchach zamkniętych są wykorzystywane w celu intensywnej stymulacji układu nerwowego. Obciążenie jakie należy stosować w tych ćwiczeniach dopasowuje się na podstawie tzw. drabiny progresji. Drabina progresji jest to sposób stopniowego utrudniania danego ćwiczenia. Aby dany pacjent mógł wejść na kolejny, trudniejszy szczebel drabiny progresji, ćwiczenie na szczeblu niższym musi być wykonywane całkowicie poprawnie oraz nie może wywoływać żadnych dolegliwości bólowych.
 • Wibracja i niestabilne podłoże – W celu zwiększenia stymulacji układu nerwowego podczas wykonywania ćwiczeń metodą Neurac wykorzystuje się wibracje, które można stosować już od samego początku procesu usprawniania. Kolejnym elementem o podobnym znaczeniu jest niestabilne podłoże. Zastosowanie tego czynnika wpływa na trudność ćwiczenia (utrudnienie), a także na wykształcenie u pacjenta właściwej, odruchowej aktywności nerwowo-mięśniowej.
 • Metoda Neurac – sposoby postępowania – W metodzie Neurac wyróżnia się dwa odrębne sposoby postępowania: długie utrzymanie napięcie oraz duże obciążenie (w szczególności układu nerwowego). Mięśnie, które poddaje się pierwszemu sposobowi oddziaływania to lokalne mięśnie lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. Jeżeli odpowiednio długi czas utrzymania napięcia (ponad 2 minuty) nie powoduje bólu, zmęczenia czy dyskomfortu u pacjenta, można przejść do drugiego sposobu postępowania w którym aktywację lokalnych mięśni stabilizujących łączy się aktywacją mięśni globalnych. W tym sposobie mniej ważny jest czas wykonania ćwiczenia, a bardziej ilość powtórzeń (4-5) ze znacznym obciążeniem układu nerwowego, które uzyskuje się dzięki pracy wielu grup mięśniowych, wibracje, niestabilne podłoże, itp. W obydwu sposobach należy wspiąć się z pacjentem na najwyższy szczebel drabiny progresji, jaki jest on w stanie osiągnąć podczas jednej sesji terapeutycznej (wykonując ćwiczenie poprawnie, bez dolegliwości bólowych czy dyskomfortu).
 • Eliminacja dolegliwości bólowych – Aby układ nerwowy mógł przejść na prawidłowy program motoryczny wymagana jest eliminacja wszelkich dolegliwości bólowych, które są czynnikiem uniemożliwiającym taką zmianę. Można to uzyskać poprzez odciążenie, wprowadzenie elementów wspomagających oraz wibrację.

Ćwiczenia SET:

Metoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego w przeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu –  SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET przekształcając się z luźnego zbioru technik usprawniających w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną posiadającą charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego. Choć z mniej wyraźną strukturą, SET zawierał już wiele elementów obecnych aktualnie w metodzie Neurac. Zwracano w jego ramach uwagę na badanie i poprawę funkcji mięśni lokalnych lędźwiowego oraz szyjnego odcinka kręgosłupa, wprowadzano drabiny progresji służące czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego, podkreślano znaczenie kontroli nerwowo-mięśniowej, a także stopniowo przechodzono od bardziej „laboratoryjnych” technik ćwiczeniowych do całkowicie funkcjonalnych wzorców ruchowych, obecnych w codziennej aktywności każdego pacjenta. Prawdopodobnie pewnej części polskich terapeutów bliższa jest nawet nazwa SET niż Neurac, i do dzisiaj chętnie jej używają. Pragniemy zatem poinformować o zaistniałej zmianie i zaznaczyć, iż wprowadzenie nowej nazwy nie jest jedynie formalną, marketingową fanaberią, lecz rzeczywiście odzwierciedla to, co dla metody Neurac jest najważniejsze: (re)aktywację nerwowo-mięśniową. Należy zaznaczyć również, iż zmianie nazwy metody towarzyszyła także inna zmiana, tym razem mniej znacząca dla terapeuty, a związana z potrzebami rynku. Norweska firma matka Redcord zmieniła mianowicie rynkowy emblemat swych produktów z popularnego TerapiMaster na Redcord. Podobnie jak SET, miano TerapiMaster ciągle jest popularne w kręgach terapeutycznych w Polsce. Więc chociaż obecnie nie spotkamy się już z napisem TerapiMaster na naszych produktach, to nic nie stoi na przeszkodzie by, używać tej miłej dla ucha nazwy, a przynajmniej być świadomym, iż Redcord jest w prostej spadkobiercą TerapiMaster właśnie.


 •  Masaż – Najbardziej popularna odmiana masażu. Zależnie od sposobu jego wykonania, może odznaczać się właściwościami leczniczymi, odprężającymi, a także pobudzającymi. Wpływa pozytywnie nie tylko na skórę i tkankę podskórną, lecz także na elementy układu ruchowego, takie jak: mięśnie, stawy, ścięgna i więzadła.
 • Masaż leczniczy – podobnie jak inne zabiegi fizjoterapeutyczne oddziaływuje przez mechanizmy nerwowe i hormonalne na cały organizm, zmniejsza zwiększone napięcie mięśni, a zwiększając ukrwienie, działa również przeciwbólowo.
 • Masaż sportowy – Masaż sportowy jest podobny do masażu klasycznego. Różnica polega tylko na tym, że podczas masażu sportowego stosujemy dłuższe, bardziej energiczne i silniejsze rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie i wyciskanie. Celem masażu sportowego jest zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń występujących w sporcie wyczynowym.
 • Masaż relaksacyjny – Masaż relaksacyjny pobudza mięśnie, skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy – równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce z bezsennością.
 • Drenaż limfatyczny – Bardzo precyzyjna forma masażu, polegająca na delikatnym przywróceniu prawidłowej funkcji układu limfatycznego i układu krążenia. Zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki. Wspomaga prawidłową wymianę składników przemiany materii. Oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność. Wpływa na obrzęki o znanej etiologii, stany pourazowe, schorzenia przebiegające ze stanami zapalnymi, przyśpieszenie absorbcji siniaków, krwiaków. Dobre rezultaty daje drenaż przeprowadzony kilka tygodni po porodzie (przede wszystkim w przypadku osłabienia organizmu po dłuższym leżeniu).


Kontakt
logo-small-rehabilitacjacentrum

34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 2b, Poland

tel: 33 444 72 92; 570 714 863
e-mail: rejestracja@rehabilitacjacentrum.pl