Fizykoterapia | RehabilitacjaCentrum.pl

Fizykoterapia

W ramach fizykoterapii oferujemy Państwu następujące usługi:

 

Elektroterapię – poprzez:

JONOFOREZĘ – za pomocą prądu stałego (galwanicznego) wprowadza się do tkanek jony mające lecznicze działanie. Używa się w tym celu kwasów, zasad lub soli czyli związków chemicznych ulegających dysocjacji elektrolitycznej. Jony utrzymują swą koncentrację w tkankach od 24 do 48 godzin po jonoforezie.
Czas zabiegu od 10 do 30 minut według zalecenia lekarza.

Jonoforezę zaleca się :

– pourazowo: przy skręceniach, zwichnięciach, stłuczeniach,krwiakach , zesztywnieniach i przykurczach po dłuższym unieruchomieniu,

– w stanach przeciążeniowych; przy zespole bolesnego barku, stanach zapalnych ścięgien, bólach

mięśniowo-szkieletowych,

– łagodząco: przy procesach zapalno – zwyrodnieniowych, reumatoidalnym zapaleniu stawów,   zmianach zwyrodnieniowych, ostrych lub przewlekłych stanach bólowych np. neuralgii,

– pobudzająco: przy gojeniu owrzodzeń, blizn, zrostów.

POLECAMY SERIĘ ZABIEGÓW – minimum 10 (do 20) codziennie.

 

TENS – Przezskórna Stymulacja Włókien Nerwowych – przy pomocy prądu impulsowego małej częstotliwości (w granicach 40 – 100 Hz) stymuluje się nerwy obwodowe. Zwalcza ostre i przewlekłe zespoły bólowe. Poza doborem odpowiednich parametrów do zabiegu istotny jest sposób ułożenia elektrod. Małe natężenie prądu (poniżej progu bólu) wywołujące odczuwalne mrowienia lub wibracje działa zgodnie z teorią kontrolowanego przepustu rdzeniowego Walla i Melzacka w powiązaniu z teorią endorfin. Czas zabiegu od 10 do 30 minut według zaleceń lekarza.

TENS zaleca się :

– przy bólach głowy, migrenach, przewlekłych i ostrych zespołach bólowych, neuralgiach,  w stanach pourazowy.

 

PRĄDY DIADYNAMICZNE – Sinusoidalnie zmienny prąd o niskiej częstotliwości 50 Hz. Czas impulsu jest równy czasowi przerwy 10ms. Prąd przenika w głąb tkanki. Wykazuje on silnie działanie przeciwbólowe i przekrwienne. W czasie zabiegu pacjent odczuwa wyraźne mrowienie pod elektrodami.   MF,DF,CP,LP,RS,MM,CP-ISO – to siedem rodzajów prądu diadynamicznego powstałych poprzez kombinacje dwóch podstawowych częstotliwości oraz modulację amplitudy i częstotliwości. Czas zabiegu od 3 do 12 minut według zaleceń lekarza.

Prądy diadynamiczne zaleca się w przypadku:

– nerwobóli, stanów bólowych, przeczulicy,

– zesztywnień stawowych, stanów pourazowych z obrzękiem, krwiaków, zwichnięć, skręceń, dyskopatii,

– odmrożeń,

– zaburzeń troficznych.

 

PRĄDY TRABERTA, (Ultra Reizt) – jednobiegunowy prąd prostokątny o czasie trwania 2 ms i czasie przerwy 5 ms, co oznacza częstotliwość 142 Hz. Prąd silnie działa przeciwbólowo według teorii „bramki kontrolnej” Walla i Melzacka. Prąd ten wywołuje wibracje, drżenie mięśni, zmniejszając ich napięcie, co zwiększa efekt przeciwbólowy prądu.

Istotne jest ułożenie elektrod :

– lokalnie (w obrębie stawów kończyn, poprzecznie)

– segmentarnie (centralnie na dany segment na kręgosłupie).

Czas zabiegu od 8 do 15 minut według zaleceń lekarza.

 

Prądy Traberta zaleca się w przypadku :

– zespołów korzeniowych, reumatoidalnego zapalenia stawów,choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,

– urazu,

– neuralgii, mięśniobólii,

– atrofii Sudecka,

– zaburzeń krążenia obwodowego.

 

PRĄDY KOTZ’A (Rosyjska Stymulacja) – Prądy o średniej częstotliwości, modulowane do małej częstotliwości,
(modulacja już w aparacie). Czas skurczu 50 ms, czas przerwy 10 ms. Natężenie do wyraźnych odczuć wibracji i skurczów mięśni. To stymulacja mięśni zdrowych (prawidłowo unerwionych) w zaniku prostym (przez długie unieruchomienie), oraz stymulacja mięśni u sportowców w celu zwiększenia siły mięśniowej i masy mięśniowej. Czas zabiegu od 10 do 20 minut według zaleceń lekarza.

Prądy Kotz”a zaleca się w przypadku:

– urazów tkanek w celu osiągnięcia efektu   p/bólowego i przekrwiennego,

– poprawy krążenia,

– leczeniu płaskostopia, skolioz przy niewielkim kącie skrzywienia,bez rotacji,

– programu treningowego mięśni, reedukacji siły mięśniowej.

 

PRĄDY INTERFERENCYJNE (Nemecka) – równomierne aplikowanie prądu z dwóch niezależnych obwodów, które nieznacznie różnią się częstotliwością (w wyniku nałożenia się prądu, powstaje nowy prąd sinusoidalnie zmienny średniej częstotliwości 4000 Hz , modulowany do małej częstotliwości 1 – 200 Hz.)
Natężenie prądu do przyjemnych wibracji.

Rodzaje interferencji:
-interferencja dwubiegunowa ( dwupolowa ), AMF – pseudo interferencja – modulacja prądu do małej częst. następuje już w aparacie a nie w ciele pacjenta. Prąd aplikowany jest dwuelektrodowo,

-interferencja izopolarna ( mobilna ), pozwala na swobodniejsze ułożenie elektrod. Działa na większy obszar bólu, głęboko. Prąd jest bardzo dyfuzyjny,

-interferencja wektorowa (statyczna), stosowana na małych obszarach lub w miejscach , gdzie można sprecyzować miejsce bólu. Jeden kierunek oddziaływania pola elektrycznego ( w tk. tworzy się dipol), gdzie modulacja pola wynosi 100 %. W pozostałych kierunkach jest zerowa.

Czas zabiegu od 10 do 20 minut według zaleceń lekarza.

 

Prądy interferencyjne zaleca się w przypadku:

– zmniejszenia bólu i obrzęku,

– reedukacji mięśni,

– stymulacji układu krążenia,

– nietrzymania moczu,

– usprawnienia narządów jamy brzusznej.

 

STYMULACJA WYSOKONAPIĘCIOWA HVS – Jednofazowy prąd impulsowy bliźniaczych impulsów o bardzo krótkim czasie trwania; mniejszym od 0,1ms. Częstotliwość 1-120 Hz. Wysokie napięcie (do 500V) powoduje stymulację nerwów. Prąd rozprasza się w tkance, nie ma wpływu na ph skóry. Głęboko wnika w tkanki, nie uszkadza skóry. Czas zabiegu od 10 do 20 minut według zaleceń lekarza.

Stymulacje wysokonapięciową HVS zaleca się w przypadku:

– diagnostyki i leczenia pkt. spustowych,

– usuwania bólu,

– zmniejszenia kurczu mięśni, ćwiczeń i reedukacji mięśni,

– uszkodzeń tkanek miękkich,

– zmniejszenia obrzęku,

– poprawy krążenia obwodowego.

 

TONOLIZA – Stymulowanie mięśni porażonych spastycznie krótkimi impulsami o kształcie trójkąta o wysokim natężeniu, w celu wywołania ich skurczu a następnie rozluźnienia. W momencie rozkurczu mięśni agonistycznych (zginacze) stymuluje się serią impulsów modulowanych w amplitudzie mięśnie antagonistyczne (prostowniki). Naprzemienna odpowiedź zginaczy i prostowników przetorowuje ponownie odruchowy mechanizm wzajemnego unerwienia i przywraca czasowo równowagę fizjologiczną.
Czas trwania stymulacji ok. 20 min.

Tonolizę zaleca się w porażeniu spastycznym mięśni.

 

PRĄDY IMPULSOWE:

TRÓJKĄTNY – Prąd galwaniczny przerywany o trójkątnym kształcie pulsu, stosowany w diagnostyce i terapii, szczególnie w przypadku zaburzeń pobudliwości. W diagnostyce prąd ten stosuje się do wyznaczania krzywej I/t i współczynnika akomodacji, natomiast leczniczo do uzyskania skurczów odnerwionych mięśni (porażenie wiotkie) i stymulacji mięśni gładkich.

PROSTOKĄTNY – Prąd galwaniczny przerywany o prostokątnym kształcie pulsu, stosowany w diagnostyce i terapii do pobudzania skurczów mięśni nie wykazujących zaburzeń pobudliwości, tzn. mięśni zdrowych lub nieznacznie uszkodzonych. W diagnostyce prąd ten stosuje się do wyznaczania krzywej I/t, wyznaczania wartości reobazy i chronaksji.

Prądy impulsowe zaleca się: w porażeniach wiotkich mięśni, stymulacji mięśni gładkich, diagnostyce pobudliwości mięśni.

 

Przeciwwskazania do elektroterapii:

 • pacjenci z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznik serca) lub innymi implantami
  (np. endoprotezy, śruby kostne) powinni być konsultowani przez lekarza przed rozpoczęciem zabiegów,
 • zaburzenia czucia,
 • lokalne ostre zapalenia w okolicy pola terapeutycznego,
 • tendencje do krwawień,
 • zakrzepica,
 • ciąża,
 • zmiany skórne w miejscu przyłożenia elektrod,
 • choroby nowotworowe,
 • przypadki, w których skóra nie może być zwilżana.

MAGNETOTERAPIĘ

Impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości – najczęściej znajdują zastosowanie impulsowe pola magnetyczne o częstotliwości do 50 Hz. Kształt impulsów może być różny: o przebiegu prostokątnym, trapezowym, trójkątnym lub sinusoidalnym. Natężenie pola magnetycznego, wyrażone w jednostkach indukcji magnetycznej nie przekracza 10 mT. Pola te stosowane są przy użyciu aplikatorów (płaskich, bądź w kształcie szpuli).
Czas zabiegu od 5 do 30 minut według zaleceń lekarza. Seria obejmuje 5 – 15 zabiegów.
Pierwsze zabiegi powinno wykonywać się codziennie. Kolejne – co drugi dzień. Po pierwszych zabiegach może być odczuwalne nasilenie dolegliwości. Zabiegi można wykonywać przez opatrunek gipsowy. W czasie zabiegów nie należy wykonywać naświetlań promieniowaniem jonizującym czy badań rtg. Magnotrapię można połączyć z innymi zabiegami fizykalnymi.

Magnoterapię zaleca się w przypadku :

– stawu rzekomego

– opóźnionego zrostu kostnego

– osteoporozy – choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów

– stwardnienia rozsianego

– uszkodzenia urazowego, zwichnięcia, skręcenia,świeżych złamań

– nerwobóli

– choroby układu krążenia.

 

Przeciwwskazaniem do magnoterapii są:

 • ciąża,
 • choroba nowotworowa,
 • czynna gruźlica,
 • cukrzyca młodzieńcza,
 • tyreotoksyloza,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • ciężkie infekcje,
 • obecność elektronicznych implantów (np. rozrusznik serca).

LASEROTERAPIĘ

Biostymulacja laserowa – efekty biostymulacyjne to reakcje fotobiochemiczne toczące się na poziomie komórkowym i molekularnym, zachodzące w wyniku absorpcji energii promieniowania elektromagnetycznego. Zjawiskom tym towarzyszy wzrost temperatury miejscowej tkanek o 10 C. Teorie tłumaczące mechanizm leczniczego wpływu biostymulacji, opierają się na reakcjach komórek na oddziaływanie promieniowania światła laserowego. Słowo laser jest skrótem angielskiego terminu: light amplification by stimulated emission of radiaton, oznaczającego “wzmocnienie światła przez stymulowaną emisje promieniowania”. W medycynie stosowane są lasery o mocy do 500mW.

W zależności od fali można podzielić lasery na pracujące w :

– nadfiolecie ( poniżej 400nm),

– paśmie widzialnym (400-780nm),

– podczerwieni ( powyżej 780nm.

Dysponujemy dwoma rodzajami sond laserowych. Sonda światła czerwonego (R)- promieniowanie widzialne; emituje falę o długości 650 nm z mocą 15 mW w trybie pracy ciągłej oraz sonda światła podczerwonego (IR)- promieniowanie niewidzialne; emituje falę o długości 820 nm z mocą 150 mW. Sonda ta posiada możliwość pracy z emisją ciągłą lub impulsową.

Sondę R zaleca się w przypadku:

– blizn chirurgicznych,

– cellulitisu, rozstępów,

– martwicy skóry,

– mechanicznego uszkodzenia skóry,

– odleżyn- odmrożeń,oparzeń, owrzodzeń,

– ran pooperacyjnych, urazowych, poamputacyjnych,

– trądziku,

– wrastającego paznokcia.

 

Sondę IR zaleca się w przypadku:

– dyskopatii szyjnej,

– halluxa , ostrogi piętowej,

– lumbagii, neuralgii, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,

– półpaśca,

– reumatoidalnego zapalenia stawów, skręcenia stawu, stłuczenia,

– zespołu Sudecka,

– bolesnego barku,

– zespołu łokcia tenisisty.

 

 

Przeciwwskazaniem do laseroterapii są:

 • choroby nowotworowe,

czynna gruźlica płuc,

 • stany gorączkowe,
 • ciąża,
 • arytmia i niewydolność krążenia,
 • nadwrażliwość na światło,
 • nieustabilizowana cukrzyca.

SONOTERAPIĘ, poprzez:

ULTRADŹWIĘKI – mechaniczne drgania o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Jak wszystkie fale akustyczne ultradźwięki są drganiami mającymi energię mechaniczną i podlegają one tym samym prawom fizycznym co fale dźwiękowe. Ich działanie polega na przekazaniu energii mechanicznej w sposób zależny od parametrów fali ultradźwiękowej struktury tkanek, przez które przechodzi. Dzięki zastosowaniu substancji sprzęgających, mających podobne właściwości akustyczne jak skóra jest możliwe przekazywanie drgań z głowicy ultradźwiękowej do tkanek.

Podczas ekspozycji na ultradźwięki w tkankach obserwuje się efekty:

– mechaniczne (mikromasaż),

– termiczne ( miejscowy wzrost temperatury o ok. 50 C),

– fizykochemiczne (wpływają na pH).

ULTRAFONOFOREZA – wprowadzenie odpowiednich leków przez skórę za pomocą energii ultradźwiękowej. Ogrzanie ultradźwiękami podnosi energię kinetyczną cząsteczek leku oraz cząsteczek błony komórkowej. Najczęściej stosuje się leki w postaci żelu, maści o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym.

Sonoterapię zaleca się w przypadku:

– zespołów bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej,

– bólów kręgosłupa, bólów korzeniowych, rwy kulszowej,

– zespołu bolesnego barku, łokcia,

– nerwobóli,

– stanów pourazowych (stłuczeń, skręceń, zwichnięć, krwiaków),

– zapaleń tkanek miękkich ( mięśnie, ścięgna, powięzie).

 

Przeciwwskazaniem do sonoterapii są:

 • nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu,
 • ciąża,
 • czynne procesy gruźlicze,
 • skazy krwotoczne,
 • niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu serca,
 • ciężki stan ogólny i wyniszczenie,
 • niezakończony wzrost kości,
 • nerwobóle nie wyjaśnionego pochodzenia,
 • ostre procesy zapalne i stany gorączkowe,
 • cukrzyca (spadek poziomu cukru we krwi),
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • wszczepione elektroniczne implanty, metalowe endoprotezy, stymulatory serca,
 • zaburzenia ukrwienia obwodowego,
 • neuropatie,
 • wypadanie krążka międzykręgowego,
 • stany po wycięciu łuku kręgowego.

TERMOTERAPIĘ

Polegającą na dostarczeniu energii cieplnej organizmowi. Temperatura ma wpływ na procesy biologiczne ( fizyczne i chemiczne) zachodzące w żywych organizmach. Temperatura wnętrza powinna być odpowiednio wysoka aby zapewnić maksimum sprawności i szybkości przebiegu wszystkich procesów życiowych. Człowiek jest istotą stałocieplną ( stałą temp. utrzymuje tylko wnętrze ciała ok. 37 ° C ).

Lampa Sollux – Grzanie terapeutyczne powodujące zwiększenie przepływu krwi w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych przy towarzyszącym zwiększeniu ciśnienia w kapilarach. Zwiększa przepuszczalność błony komórkowej. Zwiększa przemianę metaboliczną. Zmienia szybkość przewodzenia nerwów czuciowych. Zwiększa elastyczność tkanki kolagenowej w ścięgnach, torebce stawowej, mięśniach.
Czas zabiegu od 10 do15 minut według zaleceń lekarza.

Lampę Solux zaleca się w przypadku:

– zmniejszenie bólu i sztywności, zwiększenia zakresu ruchu

– zmniejszenie napięcia mięśni

– usprawnieniu gojenia tkanek poprzez zwiększenie krążenia krwi.

 

Przeciwwskazaniem do termoterapii są:

 • zaburzenia czucia,
 • zaburzenia krążenia, zakrzepowe zap. żył,
 • ogólne infekcje,
 • świeża opuchlizna,
 • zagrożenie krwawieniem,
 • RZS w stanie ostrym.

 Kontakt
logo-small-rehabilitacjacentrum

34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 2b, Poland

tel: 33 444 72 92; 570 714 863
e-mail: rejestracja@rehabilitacjacentrum.pl